REKUPERACIJA – prezračevanje z ohranjanjem vlažnosti in toplote v prostoru

Zakaj bi nekdo sploh imel rekuperacijo oz. prezračevanje z ohranjanjem vlažnosti in toplote v svojem domu?

Pri neskončni vrsti vsakodnevnih opravkov človek velikokrat pozabi na svoje zdravje in ugodje bivanja, da o času za razmislek o kvaliteti zraka, ki ga vsakodnevno dihamo ter o posledicah le-tega na naše zdravje in življenjsko dobo, sploh ne govorimo.

Morda veste, da ima prav vsak izmed nas onesnaževalce zraka vgrajene v svojem domu? Formaldehidna lepila so sestavni del lesenih kompozitnih plošč, ki se uporabljajo za izdelavo vseh vrst pohištva. Omenjena lepila skozi svojo celotno življenjsko dobo sproščajo v zrak za zdravje škodljiv plin formaldehid. Ta plin je strupen, rakotvoren in alergen.

Poleg strupenih snovi, ki se izločajo iz pohištva, pa je za človeka nevaren tudi radon. Radon je radioaktivna snov, ki vseskozi prehaja iz zemlje v ozračje. Omenjenega prehoda ne ustavi niti armiranobetonska plošča. Na prostem radon sicer ni problematičen, saj je koncentracija le-tega zelo nizka, problem pa nastane v redko prezračenih prostorih v nižjih etažah, kjer se zaradi nerednega zračenja prostora koncentracije lahko povišajo na vrednosti, ki so škodljive našemu zdravju.

Tudi pri običajnem zračenju prostorov je velika možnost, da zajamemo zdravju škodljive in alergene snovi iz okolice, po večini so to trdi delci iz izpustov prevoznih sredstev in cvetni prah.

Prav tako se zaradi neustrezne kvalitete zraka v prostoru lahko pojavi še nevarnost nastajanja za zdravje nevarne plesni. Plesen je lahko posledica kombinacije več dejavnikov:

 • zamakanje (poškodovane inštalacije ali streha),
 • nepravilna izvedba toplotne izolacije (toplotni mostovi),
 • prevelika vlažnost prostora v povezavi s temperaturo v prostoru,
 • neredno zračenje prostora.   

Zaradi naštetih nevarnosti, ki vsakodnevno pretijo na nas in naše zdravje, je konstantno prezračevanje prostorov najboljša rešitev. Konstantno prezračevanje pa lahko dosežemo na dva spodaj opisana načina:

 1. CENTRALNI PREZRAČEVALNI SISTEM

Prednosti:

 • visoka učinkovitost (možnosti) izmenjave zraka (tudi do 300 m3 zraka in več),
 • enostavna uporaba in vzdrževanje,
 • optimalna dobava svežega zraka v prostor z enostavno regulacijo,
 • optimalni zajem svežega zraka z enostavno regulacijo.

Slabosti:

 • zahtevnejša montaža v že dokončane objekte,
 • težje čiščenje ob nepravilnem vzdrževanju.

Način montaže:

Centralni prezračevalni sistem se vgradi tako, da se v tehnični del hiše oz. stanovanja namesti prezračevalno napravo (ti. rekuperator). Napravo nato povežemo z zunanjim zajemom svežega zraka, izpustom odpadnega zraka ter s cevnim razvodom po prostorih razpeljanih dovodov in odvodov svežega ter odpadnega zraka. Cevni razvodi se lahko izvedejo na dva načina:

 1. v vsak prostor, ki ga želimo prezračevati pripeljemo dovod in odvod zraka ali
 2. dovode svežega zraka pripeljemo v prostore, namenjene spanju in druženju, odvode pa namestimo v kuhinjo in kopalnico

Montaža cevnega razvoda:

Razvod prezračevalnih cevi se lahko vgradi v AB ploščo ali v sloj toplotne izolacije. Za razvod se uporabljajo fleksibilne PVC cevi, premera 75 mm (vgradna mera: 95mm), ki so na eni strani priključene na dovodno oz. odvodno komoro, na drugi strani pa na razdelilno komoro. Razvod je skrit tako, da je iz prostora viden samo stropni ali stenski difuzor.

Zajem svežega in izpust odpadnega zraka se lahko izvede stensko ali strešno, v vsakem primeru pa je cev zaključena z rešetko.

 1. LOKALNI PREZRAČEVALNI SISTEM (kadar želimo prezračevati le del stanovanja ali tehnično ni mogoče vgraditi centralnega prezračevanja)

Prednosti:

 • enostavna montaža v že dokončane objekte,
 • enostavno čiščenje,
 • enostavno vzdrževanje.

Slabosti:

 • manjši pretoki zraka,
 • nevarnost vdora hladnega zraka iz okolice v mrzlih vetrovnih dneh,
 • nevarnost vdora vročega zraka iz okolice v vročih dneh,
 • vdor hrupa iz okolice.

Način montaže:

V vsak prostor, ki ga želimo prezračevati, vgradimo lokalni prezračevalni sistem. Te sistemi delujejo tako, da določen čas v prostor skozi keramični izmenjevalec vpihujejo zunanji svež zrak, nato pa enak čas odvzemajo onesnažen zrak iz prostora. Keramični izmenjevalec zagotavlja predgretje oz. ohlajanje zraka, ki se vpihuje v prostor. V kopalnico se vgradi odvodni ventilator, ki konstantno odvaja odpadni zrak.

Lokalne prezračevalne sisteme se vgradi tako, da se skozi zunanjo steno kronsko zavrta odprtina (premer: od 100 mm do 200 mm oz. odvisno od proizvajalca sistema), nato pa je potrebno v to odprtino pripeljati električno napetost 220 V. To se izvede nadometno (z vidnimi kanali) ali podometno (rušitvena dela do najbližje električne omarice).  Pri nizkocenovnih sistemih je potrebno namestiti še komunikacijsko enoto, ki je žično povezana s prezračevalnim sistemom.

KAJ VAM LAHKO PONUDIMO MI?

 1. Brezplačno svetovanje pri izbiri in vgradnji prezračevalnega sistema.
 2. Pripravo ponudbe za vgradnjo prezračevalnega sistema.
 3. Celostno izvedbo prezračevalnega sistema z lastnimi monterskimi ekipami.
 4. Zagon in nastavitev sistema, vključno s podanimi navodili za uporabo.
 5. Pomoč pri urejanju papirjev za pridobitev subvencije ali kredita s strani EKOsklada.